Ons team van lagere school en kleuterschool De Kleine Prins

0493 88 07 90Contacteer ons

Leer ons team kennen

Wie maakt deel uit van de ouderraad en wat wordt daar zoal besproken? Wie staat in voor het beleid van onze school? Wie is de juf in de kleuterklas of het leerjaar van je kind?

We stellen ons graag aan je voor!

 Ons Team

Kleuterschool

K1 – 1ste kleuterklas (instappers): Juf Nele en juf Veronique
K2 - 1ste kleuterklas: juf Nathalie
K3 – 1ste kleuterklas: juf Ingrid en juf Carmen
K4 - graadklas: 2de en 3de kleuterklas: juf Hannelore
K5 - graadklas: 2de en 3de kleuterklas: juf Hilde
K6 - graadklas: 2de en 3de kleuterklas: juf Dorine en juf Daisy

Bewegingsopvoeding:
juf Veronique

Kinderverzorgster:
juf Anne-Sophie

Lagere school

1st leerjaar A: juf Els VDB
1st leerjaar B: juf Daisy en juf Lauren
2de leerjaar A: juf Kathleen A
2de leerjaar B: juf Kimberley
3de leerjaar A: juf Kathleen en juf Hendrika
3de leerjaar B: juf Evi
4de leerjaar A: juf Marleen en juf Anne
4de leerjaar B: juf Sarah en meester Marc
5de leerjaar A: juf Els DB
6de leerjaar A: juf Patricia
6de leerjaar B: juf Pascale

Bewegingsopvoeding
juf Hilke/juf Lauren en juf Karen (zwemmen)

Basisschool

beleid

Zorgcoördinator en zorgjuf

Kleuterschool: juf Anne
Lagere school: juf Betty (zoco) en juf Els VDP (zorgjuf)

Beleidsondersteuning : preventie
Juf Veronique met ondersteuning van juf Marleen

ICT-coördinator
Dirk Vandergoten

Directie
Els D’hoe

 Ouderraad De Kleine Prins

wie zijn we?

Ouderraad De Kleine Prins bestaat uit een dynamische groep van ouders die op vrijwillige basis samen met de directie en het schoolteam willen meewerken aan het welzijn van deze school.

Wat doen we als ouderraad:

 • We zorgen voor een goede infodoorstroming en voor financiële steun aan de school door activiteiten te organiseren en/of te ondersteunen. 
 • We vertegenwoordigen we de ouders bij het schoolteam. 
 • We komen maandelijks samen met de voltallige groep, directie en iemand uit het schoolteam. 
 • Tijdens deze vergaderingen worden werkgroepen samengesteld, naargelang de activiteitenkalender. 
 • Als klasouder organiseren we een klasactiviteit, (deels) gesponsord door de ouderraard.

Onze kalender met vaste activiteiten:

 • September: Koekjes verkoop April: Inzamelen van kledij & Pasen

 • Oktober: Halloween

 • November: Kledij inzameling & jaarmarkt Mei: Schoolfeest

 • December: Sint op school Juni: Kind In De Kijker/ sleepover 3e kleuterklas

 • Februari: Eetfestijn & ijsjes voor alle kinderen

 • Maart: ’80-’90-fuif

Heb je vragen/opmerkingen/suggesties dan kan je steeds de klasouder/OR- lid aanspreken of mailen naar of dkp.ouderraad@gmail.com.

Hou ook onze  facebookpagina in ’t oog!

Kruis zeker ons Gimme kanaal aan!

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe leden en/of helpende handen om onze activiteiten succesvol te maken.

En dit alles met slechts 1 doel:

"Onze kleine prinsen en prinsessen gelukkig te maken."

Namens onze voorzitter: Sofie Praet: Praet.s@telenet.be

Meer weten over ons team of onze ouderraad? Neem gerust contact met ons op via mail of telefoon!

Contacteer ons