Ons team van lagere school en kleuterschool De Kleine Prins

Leer ons team kennen

Wie maakt deel uit van de ouderraad en wat wordt daar zoal besproken? Wie staat in voor het beleid van onze school? Wie is de juf in de kleuterklas of het leerjaar van je kind?

logo

We stellen ons graag aan je voor!

team foto de kleine prins
press to zoom
1/1

Ons Team

Kleuterschool

K1 – 1ste kleuterklas (instappers): juf Nele en juf Carmen
K2 - 1ste kleuterklas: juf Nathalie
K3 – 1ste kleuterklas: juf Veronique en juf Ingrid
K4 - graadklas: 2de en 3de kleuterklas: juf Sterre t.v.v. juf Hannelore
K5 - graadklas: 2de en 3de kleuterklas: juf Hilde en juf Carmen
K6 - graadklas: 2de en 3de kleuterklas: juf Daisy en juf CarmenBewegingsopvoeding:
juf Tessa t.v.v. juf Dorine

Kinderverzorgster:
juf Valerie

kleuterschool De Kleine Prins
 

Lagere school

1st leerjaar A: juf Els VDB
1st leerjaar B: juf Lauren
2de leerjaar A: juf Kathleen A
2de leerjaar B: juf Karolien
3de leerjaar A: juf Kathleen en juf Hendrika
3de leerjaar B: juf Pascale en juf Tessa
4de leerjaar A: juf Marleen
4de leerjaar B: juf Kimberley
5de leerjaar A: juf Els DB
5de leerjaar B: juf Sarah en meester Marc
6de leerjaar A: juf Patricia
6de leerjaar B: juf Evi


Bewegingsopvoeding
juf Hilke/ juf Karen (zwemmen)

lagers school De Kleine Prins
 

Basisschool

beleid

Zorgcoördinator en zorgleerkrachten:

Kleuterschool en eerste graad: juf Els VDP

Tweede en derde: juf Betty

Zorgleerkrachten:  Juf Ingrid, Juf Anneleen t.v.v. juf Dorine

Preventie : Juf Veronique

ICT-coördinator: Dirk Vandergoten

 

Secretariaat: Renata Vanderlinden, Sabrina De Neef, Karin De Coninck, Tamara Puttemans

Opvang: Juf Valerie, Juf Neri, Juf Martine

Onderhoud: Kim Dieudonné

Directie: Nathalie Van Heghe

 

Ouderraad De Kleine Prins

 

WIE ZIJN WE?

Ouderraad De Kleine Prins bestaat uit een dynamische groep van ouders die op vrijwillige basis samen met de directie en het schoolteam willen meewerken aan het welzijn van deze school.

Wat doen we als ouderraad:

  • We zorgen voor een goede infodoorstroming en voor financiële steun aan de school door activiteiten te organiseren en/of te ondersteunen. 

  • We vertegenwoordigen de ouders bij het schoolteam. 

  • We komen maandelijks samen met de voltallige groep, directie en iemand uit het schoolteam. 

  • Tijdens deze vergaderingen worden werkgroepen samengesteld, naargelang de activiteitenkalender. 

  • Als klasouder organiseren we een klasactiviteit, (deels) gesponsord door de ouderraard.

Onze kalender met vaste activiteiten:

September: Koekjesverkoop

Oktober: Halloween

November: Kledij inzameling & jaarmarkt

December: Sint op school

Februari: Eetfestijn

April: Inzamelen van kledij & Pasen

Mei: Schoolfeest

Juni: Kind In De Kijker/ sleepover 3e kleuterklas & ijsjes voor alle kinderen

Heb je vragen/opmerkingen/suggesties dan kan je steeds de klasouder/OR- lid aanspreken of mailen naar of dkp.ouderraad@gmail.com.

Hou ook onze

facebookpagina in ’t oog!

Kruis zeker ons Gimme kanaal aan!

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe leden en/of helpende handen om onze activiteiten succesvol te maken.

En dit alles met slechts 1 doel:

"Onze kleine prinsen en prinsessen gelukkig te maken."

Namens onze voorzitter: Gitte Claes: gitte.claes@hotmail.com

MEER WETEN OVER ONS TEAM OF ONZE OUDERRAAD? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP VIA MAIL OF TELEFOON!