Ons team van lagere school en kleuterschool De Kleine Prins

02 532 43 87 Contacteer ons

Leer ons team kennen

Wie maakt deel uit van de ouderraad en wat wordt daar zoal besproken? Wie staat in voor het beleid van onze school? Wie is de juf in de kleuterklas of het leerjaar van je kind?

We stellen ons graag aan je voor!

 Ons Team

Kleuterschool

K1 – 1ste kleuterklas (instappers): Juf Nele en juf Veronique
K2 - 1ste kleuterklas: juf Nathalie
K3 – 1ste kleuterklas: juf Ingrid en juf Carmen
K4 - graadklas: 2de en 3de kleuterklas: juf Hannelore
K5 - graadklas: 2de en 3de kleuterklas: juf Hilde en juf Carmen
K6 - graadklas: 2de en 3de kleuterklas: juf Daisy en juf Veronique
K7 – graadklas: 2de en 3de kleuterklas: juf Dorine

Bewegingsopvoeding:
juf Veronique, juf Hilke en juf Joanna

Kinderverzorgster:
juf Anne-Sophie en juf Valerie

Lagere school

1st leerjaar A: juf Els VDB
1st leerjaar B: juf Lauren
2de leerjaar A: juf Kathleen A
2de leerjaar B: juf Kimberley
3de leerjaar A: juf Kathleen en juf Hendrika
3de leerjaar B: juf Karolien t.v.v. juf Pascale
4de leerjaar A: juf Marleen
4de leerjaar B: juf Evi
5de leerjaar A: juf Els DB
5de leerjaar B: juf Sarah en meester Marc
6de leerjaar A: juf Patricia

Bewegingsopvoeding
juf Hilke/ juf Karen (zwemmen)

Basisschool

beleid

Zorgcoördinator en zorgjuf

Kleuterschool: juf Els VDP (zoco) + zorgjuf

Lagere school: juf Betty (zoco) + zorgjuf

Beleidsondersteuning : preventie Juf Veronique

ICT-coördinator
Dirk Vandergoten

Directie
Nathalie Van Heghe

 Ouderraad De Kleine Prins

wie zijn we?

Ouderraad De Kleine Prins bestaat uit een dynamische groep van ouders die op vrijwillige basis samen met de directie en het schoolteam willen meewerken aan het welzijn van deze school.

Wat doen we als ouderraad:

 • We zorgen voor een goede infodoorstroming en voor financiële steun aan de school door activiteiten te organiseren en/of te ondersteunen. 
 • We vertegenwoordigen we de ouders bij het schoolteam. 
 • We komen maandelijks samen met de voltallige groep, directie en iemand uit het schoolteam. 
 • Tijdens deze vergaderingen worden werkgroepen samengesteld, naargelang de activiteitenkalender. 
 • Als klasouder organiseren we een klasactiviteit, (deels) gesponsord door de ouderraard.

Onze kalender met vaste activiteiten:

 • September: Koekjes verkoop April: Inzamelen van kledij & Pasen

 • Oktober: Halloween

 • November: Kledij inzameling & jaarmarkt Mei: Schoolfeest

 • December: Sint op school Juni: Kind In De Kijker/ sleepover 3e kleuterklas

 • Februari: Eetfestijn & ijsjes voor alle kinderen

 • Maart: ’80-’90-fuif

Heb je vragen/opmerkingen/suggesties dan kan je steeds de klasouder/OR- lid aanspreken of mailen naar of dkp.ouderraad@gmail.com.

Hou ook onze  facebookpagina in ’t oog!

Kruis zeker ons Gimme kanaal aan!

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe leden en/of helpende handen om onze activiteiten succesvol te maken.

En dit alles met slechts 1 doel:

"Onze kleine prinsen en prinsessen gelukkig te maken."

Namens onze voorzitter: Sofie Praet: Praet.s@telenet.be

Meer weten over ons team of onze ouderraad? Neem gerust contact met ons op via mail of telefoon!

Contacteer ons