top of page

Pedagogische opvoedingsprojecten bij De Kleine Prins

Vredesprinsen & -Prinsessen

In De Kleine Prins zijn er ook vredesprinsen en vredesprinsessen te vinden. Deze intensief opgeleide kindbemiddelaars bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen.

Ontdek het project hieronder.

arrow down
20220909_130748.jpg
vredesprinsen-en--prinsessen

LEERLINGENRAAD

Outlook-xdyq41zl.png
Outlook-bwk5uhfy.png
Outlook-hzvun3s0.png

Onze schoolvisie:

Om de betrokkenheid van onze kinderen te verhogen is er in onze school een leerlingenraad opgericht.

Deze raad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.
De leerlingenraad komt samen op jaarlijks vastgestelde data, onder leiding van juf Hendrika en juf Lauren.

Er wordt inspraak gevraagd vanuit de thema’s binnen onze schoolprioriteiten. Nieuwe ideeën en voorstellen worden gelanceerd en samen zoeken we naar optimaliseren van de werking en/of oplossingen voor schoolse knelpunten.

Deze gedeelde verantwoordelijkheid en participatie maken het samenleven op onze school iedere dag de moeite waard.

image.png

Als team beogen wij volgende doelen:
 

  • Versterken van de ondersteunende relaties en interacties met en tussen de leerlingen door dit inspraakorgaan.

  • Optimaliseren van de betrokkenheid van de lerende.

  •  Welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen verhogen vanuit prioriteiten (Lezen, speelplaatswerking, …)

  • Inzetten op inspraak op respectvolle, realistische en manier waar mogelijkheid tot uitwisseling van idee bespreekbaar wordt.

  • Groepsdynamiek en verbinding maximaliseren

leerlingenraad

MOSHOEKJE

Is jou het groene bord aan onze schoolpoort al opgevallen? Daarop lees je ‘MOS’, wat staat voor ‘milieuzorg op school’. Zo zetten we in op een milieuvriendelijke en duurzame toekomst.

MOS INFO
MOS
moshoekje

MEDIA

Vanuit een gedragen visie en een maatschappelijke context waarin media sterk aanwezig is, geven wij in de Kleine Prins ons mediabeleid vorm.


We creëren kansen opdat onze leerlingen op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier met media en mediacontent om leren gaan. Zij worden tijdens dit groeiproces begeleid door de klasleerkracht en de inbreng van mediacoach/digicoach Pascal Penta.

Een vakoverschrijdende, geïntegreerde, doelgerichte aanpak zowel in kleuterschool als lagere school staat centraal.

Bij deze diverse opdrachten is er aandacht voor de mogelijkheden en kansen van de verschillende mediamiddelen, alsook voor de gevaren die er bij mediagebruik kunnen opduiken.
Sfeerbeelden

image12
image14
image17
image15
Prinsje
MEDIA

LOS

Binnen onze prioriteit LOS ( Lezen op school) richten we onze pijlen op alles wat met lezen te maken heeft.

Door onze leerlingen kansen te bieden en uit te nodigen om regelmatig te lezen in allerlei contexten beogen we vooral leesplezier en leesmotivatie.

Tijdens het jaar organiseren we, naast de lessen van taalontwikkeling, bewust gerichte activiteiten waarin we lezen extra in de kijker zetten.

Zo organiseren we de voorleesweek ( voorlezen door ouder, grootouder, leraren, leerlingen) en dit zowel binnen de klas als klasoverschrijdend.

We gaan vanuit actua het hele jaar rond op zoek naar aansluitende activiteiten.
Tijdens de poëzieweek van 25 januari tot 31 januari duiken we in de wereld van gedichten. We lezen gedichten en laten de leerlingen zelf een gedicht schrijven of creatief verwerken in een powerpoint of knutselwerk.
Tijdens de maand maart, de jeugdboekenmaand, krijgen tal van leuke activiteiten vorm. De inspraak van onze leerlingen via leerlingenraad is hier niet weg te denken…Een denktank vol creativiteit.

 

Doorheen het jaar blijven we de leerlingen stimuleren om te lezen. DIt op zoveel mogelijk verschillende manieren o.a.voorlezen, boekpromotie, naar de bib om boeken uit te lenen, leuke leesbingo’s die we online aanbieden tijdens vakantieperiodes, …
 

Op verschillende manieren, tijdstippen en plaatsen lezen maximaliseert het realiseren van ons leesdoel ‘leesplezier en leesmotivatie’.

Ons leesbeleid is voortdurend in beweging.
Met het team en de leerlingenraad werken we samen verder om vanuit inspraak leerlingen, ouders, leraren en output ons leesbeleid voortdurend te optimaliseren.

Momenteel zijn we in de hele basisschool aan het inzetten op een aantrekkelijke boekenhoek in elke klas met functionele boeken en een gevarieerd aanbod.

Neem zeker een kijkje op onze padlet ‘lezen is dromen’. Je vindt er meer info over ons leesbeleid, activiteiten, acties en nog veel meer!

QR
Prinsje
LOS

Jaarthema Wondere ruimte - Vlieg je mee?

Wondere ruimte - vlieg je mee?
QR-jaarthema

Via onze Padlet kan je aan de hand van sfeerbeelden die wondere ruimte veelzijdig verkennen waardoor je meteen een idee krijgt hoe de 10 maandthema’s rond die wondere ruimte worden beleefd op klas- en schoolniveau.

Benieuwd? Ga zeker een kijkje nemen.

 

Prinsje
Jaarthema

MEER WETEN OVER DE LOPENDE PROJECTEN BIJ DE KLEINE PRINS? CONTACTEER ONS GERUST TELEFONISCH OF VIA MAIL!

bottom of page